چگونه صحبت کنید و چه بگویید

در هنگام صحبت همیشه لبخند برا چهره باشید

پرا که لبخند نشانه احترام شما به طرف مقابل می باشد.

مردمان ترکیه دارای حس ملیت‌گرایی و تعصب فرهنگی خاصی هستند.

تعصب نسبت به زبان، رسوم و مسائل سیاسی کشورشان دارند؛ بنابراین سعی کنید

در طول مکالمه و گفت‌وگو با مردم محلی به‌شدت از صحبت‌های سیاسی پرهیز کنید.

برای اطلاع از زمان تور لحظه آخری ترکیه کلیک کنید